Shoghakat TV en línia - Tv en directe


Click on the player, the broadcast will open on the official website of the channel<
Shoghakat TV
Shoghakat TV
País:  Armènia
Categoria: Tv pública
Shoghakat TV 3.7 de 5
4 vots
«Շողակաթը» հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն է: Հիմնադիրը Հայ Առաքելական Եկեղեցին է: Հեռարձակվում է օրական 18 ժամ, Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաալիքով և Հ1-ի արբանյակային հեռուստաալիքով: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հեռուսաալիքի սփռման տարածքը կազմում է 9
ARTN  Armènia - Tv pública
Armenian Russian Television Network (ARTN hereafter) is the first largest Armenian Television network in the United States based on programming,

  • 80
4.2 de 5
24 vots
Azatutyun TV  Armènia - Notícies
Ազատություն TV

  • 80
3.9 de 5
63 vots
Panarmenian TV  Armènia - Tv pública
PanArmenian.TV is a TV channel mainly for the Armenian audience living in the USA.

  • 80
3.6 de 5
12 vots
Shoghakat TV  Armènia - Tv pública
«Շողակաթը» հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն է: Հիմնադիրը Հայ Առաքելական Եկեղեցին է: Հեռարձակվում է օրական 18 ժամ, Հոգևոր-մշակութային հանրային

  • 80
3.7 de 5
4 vots
HRAZDAN TV  Armènia - Tv local
«Հրազդան» հեռուստաընկերությունը հիմնադրվել է լրագրող Մնացական Հարությունյանի կողմից: Հաղթահարելով խորհրդային և ետխորհրդային ժամանակների զանգվածային

  • 80
3.5 de 5
6 vots
Horizon Armenian TV  Armènia - Notícies
Horizon 24 Hour Armenian TV is the largest and most diversified media corporation in the United States and throughout the Armenian world.

  • 80
3.5 de 5
21 vots