Shoghakat TV en línia - Tv en directe


Click on the player, the broadcast will open on the official website of the channel<
Shoghakat TV
Shoghakat TV
País:  Armènia
Categoria: Tv pública
Shoghakat TV 3.7 de 5
4 vots
«Շողակաթը» հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն է: Հիմնադիրը Հայ Առաքելական Եկեղեցին է: Հեռարձակվում է օրական 18 ժամ, Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաալիքով և Հ1-ի արբանյակային հեռուստաալիքով: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հեռուսաալիքի սփռման տարածքը կազմում է 9
SOSI TV - ՍՈՍԻ  Armènia - Tv pública
"ՍՈՍԻ" ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

  • 80
3.7 de 5
17 vots
Horizon Armenian TV  Armènia - Notícies
Horizon 24 Hour Armenian TV is the largest and most diversified media corporation in the United States and throughout the Armenian world.

  • 80
3.5 de 5
21 vots
Shoghakat TV  Armènia - Tv pública
«Շողակաթը» հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն է: Հիմնադիրը Հայ Առաքելական Եկեղեցին է: Հեռարձակվում է օրական 18 ժամ, Հոգևոր-մշակութային հանրային

  • 80
3.7 de 5
4 vots
AMGA TV Armemian  Armènia - Tv pública
Armenian Media Group of America. AMGA, Armenian Media Group of America,established in November of 1999, has earned a well deserved popularity in

  • 80
3.8 de 5
27 vots
Armenia TV  Armènia - Tv pública
Armenia TV is the leading television company in Republic of Armenia.

  • 80
3.6 de 5
34 vots
Panarmenian TV  Armènia - Tv pública
PanArmenian.TV is a TV channel mainly for the Armenian audience living in the USA.

  • 80
3.6 de 5
12 vots